Totaalaanpak

adviesVaak gaat het niet alleen om sloop, maar ook om sanering van (lichte) vervuiling. Het komt regelmatig voor dat er tijdens een (sloop)werk (onvoorzien) asbest wordt aangetroffen. Maathuis & Braakhuis kan uw totale sloop- en milieutraject uit handen nemen. Opdrachtgevers leggen het hele traject graag bij één partij neer, met één contactpersoon die de voortgang bewaakt. Dat houdt in dat we de vereiste vergunningen aanvragen, alle materialen volgens de wettelijke milieurichtlijnen afvoeren en het project desgewenst bouwrijp opleveren. U weet op elk moment waar u aan toe bent en wat de stand van zaken is.

Maathuis Braakhuis B.V.
Bedrijfsweg 5
7671 EG Vriezenveen

contact