Totaalaanpak

De Timmerhuis Groep wordt gevormd door zes businessunits. Elk met zijn eigen expertise en disciplines. Ze kunnen los van elkaar worden ingezet, maar ze fungeren ook complementair en kunnen elkaar waar nodig ondersteunen en versterken. U kunt onze professionals onder meer inschakelen voor het ontwikkelen, coördineren en realiseren van toonaangevende projecten. Maar ook als civieltechnisch adviesbureau. Of voor het bouw- en woonrijp maken van inbreidings- en uitbreidingslocaties, het uitvoeren van sloop- en saneringswerkzaamheden en het leveren van ophoog- en industriezand.totaalaanpak

Meerwaarde en ontzorgen

De Timmerhuis Groep biedt desgewenst een complete begeleiding, van ontwerp tot en met oplevering. Dit betekent voor u het gemak van één aanspreekpunt. Door onze korte communicatielijnen werken wij slagvaardig en efficiënt. U hebt altijd direct contact met de vakmensen die het feitelijke werk doen. We zijn wendbaar, staan dichtbij de markt en vormen als het ware een verlengstuk van uw organisatie. We hebben de specialisten en faciliteiten in huis om samen met u te werken aan de meest optimale oplossing.

Design & Construct

d&cBetrokkenheid en samenwerking vormen de noodzakelijke grondslag voor het beste resultaat. Specifieke vraagstukken vereisen een innovatieve aanpak. In samenwerking met onze businessunits Timmerhuis Projecten, Devri Infra, Maathuis & Braakhuis, Timmerhuis Sloop & Milieu, Timmerhuis Zandwinning en Timmerhuis Weg & Waterbouw verzorgen wij het complete traject. Van ontwerp en realisatie tot beheer en onderhoud. Bijvoorbeeld als lid van een bouwteam, maar ook zelfstandig op basis van turn-key opdrachten. Zo kunnen wij het ontwerp optimaal afstemmen op uw wensen en budget. Daarbij geldt uiteraard: des te duurzamer het ontwerp, des te lager de onderhoudskosten. Werken met de Timmerhuis Groep verzekert u van één aanspreekpunt, een gewaarborgde kwaliteit en oplevering binnen de gestelde termijn.

Advies

adviesDe Timmerhuis Groep is niet alleen een betrouwbare uitvoerder of leverancier. Met een helder en passend advies kunnen wij een succesvolle bijdrage leveren aan uw project. Onze adviseurs kunnen u bijstaan met de nodige specifieke of integrale kennis, wanneer u zelf niet de expertise in huis heeft.

Neem contact op

Business units

Steeds meer opdrachtgevers gaan voor totaalaanpak.

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor  totaalaanpak.

ontdek meer

Laatste nieuws

Realisatie bedrijventerrein De Elsmoat, Enter

Bedrijventerrein De Elsmoat in Enter – gelegen pal aan de A1 – wordt met circa 12 ha uitgebreid door de Timmerhuis Groep. > Lees meer

Lees meer