Baggerwerkzaamheden Itterbeek

Baggerwerkzaamheden in opdracht van waterschap Vechtstromen te Langeveen.

Voorjaar 2019 heeft Timmerhuis Sloop en Milieu in opdracht van waterschap Vechtstromen een gedeelte van de Itterbeek nabij Langeveen gebaggerd.

Het betrof hier verontreinigd slib dat op verantwoorde wijze, conform BRL 7000 protocol 7003 (waterbodemsanering) is gesaneerd/gebaggerd. De verontreinigde slib is afgevoerd naar een erkende verwerker.

Business units

Steeds meer opdrachtgevers gaan voor totaalaanpak.

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor  totaalaanpak.

ontdek meer

Laatste nieuws

Realisatie bedrijventerrein De Elsmoat, Enter

Bedrijventerrein De Elsmoat in Enter – gelegen pal aan de A1 – wordt met circa 12 ha uitgebreid door de Timmerhuis Groep. > Lees meer

Lees meer