Bouw- en woonrijpmaken ‘Nijrees Noord’ Almelo

In opdracht van Rotij Planontwikkeling heeft business unit Devri Infra de voorbereiding uitvoert om tot een volledig bestek met bijbehorende tekeningen te komen voor het bouwrijp maken van het ‘Nijrees Noord’. Het betreft hier de ontwikkeling van een woonwijk tussen een reeds ontwikkelde wijk en de ‘Weezebeek’ te Almelo.

 

Voetpad langs Weezebeek – overloop wadi
Uivoering Van Lunterenstraat

 

 

 

 

 

 

 

De voorbereidingen zijn in 2014 gestart waarna business unit Weg- en Waterbouw in 2015 kon starten met het bouwrijp maken. Nadat het bouwrijp maken was afgerond is Devri Infra verder gegaan met de besteksvoorbereiding van het woonrijp maken. In 2016 is Weg- en Waterbouw begonnen met het woonrijp maken van de eerste fase. Na een rustige start van het woonrijp maken is Timmerhuis Weg- en Waterbouw nu aanbelandt bij de laatste fase van het woonrijp maken.

 

Start werkzaamheden Nijrees Noord
Eindresultaat Van Lunterenstraat

Laatste nieuws

Realisatie bedrijventerrein De Elsmoat, Enter

Bedrijventerrein De Elsmoat in Enter – gelegen pal aan de A1 – wordt met circa 12 ha uitgebreid door de Timmerhuis Groep. > Lees meer

Lees meer

Business units

Steeds meer opdrachtgevers gaan voor totaalaanpak.

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor  totaalaanpak.

ontdek meer