Herinrichting Eerbeekse Enk

In Eerbeek heeft Timmerhuis Weg- en Waterbouw woonstraten in de ‘Eerbeekse Enk fase 7’ heringericht voor opdrachtgever Gemeente Brummen.

Mede aanleiding voor deze werkzaamheden was de rioolvervanging en het afkoppelen van regenwater in de ‘Enk’. Deze werkzaamheden waren ook opgenomen in dit bestek.

Het betroffen de Kloosterstraat, J.D. van der Waalsstraat, J.H. van ’t Hoffstraat, H.A. Lorentzstraat en de Vondellaan te Eerbeek.

Nabij de basisschool hebben wij een schoolzone ‘Dick Bruna’ ingericht.

Na de zomervakantie dienden de twee straten voor de -nieuw gebouwde- basisschool klaar te zijn zodat de leerlingen ongehinderd de school konden bereiken. Voor dat het zo ver was, was het zaak dat de bouwplaats bereikbaar bleef, hiervoor was enige afstemming met deze aannemer noodzakelijk.

Het uitvaartcentrum dat aan de H.A. Lorentsstraat gevestigd is diende 24 uur per dag bereikbaar te zijn. Dit hebben wij gewaarborgd door ter plaatse van het inrit een knip in de fasering aan te brengen.

Steeds meer opdrachtgevers gaan voor totaalaanpak.

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor  totaalaanpak.

ontdek meer

Business units

Laatste nieuws

Realisatie bedrijventerrein De Elsmoat, Enter

Bedrijventerrein De Elsmoat in Enter – gelegen pal aan de A1 – wordt met circa 12 ha uitgebreid door de Timmerhuis Groep. > Lees meer

Lees meer