Planontwikkeling Revelhorst IV Zutphen

revelhorst%20zutphen[1]Aan de zuidzijde van Zutphen ontwikkelt en realiseert Timmerhuis Projecten samen met Roosdom Tijhuis Planontwikkeling het bedrijventerrein Revelhorst IV.

Het plangebied Revelhorst IV maakt deel uit van het bedrijventerrein Revelhorst, is circa 18 hectare groot en ligt aan de zuidkant van Zutphen in de oksel van twee provinciale wegen. Revelhorst IV wordt in het noorden begrensd door de N314, waarachter de woonbebouwing van Zutphen begint (Leesten west).

In het oosten wordt het plangebied begrensd door agrarische functies. Ten zuidoosten van het plangebied is de Lansinkweg gelegen en ten zuidwesten de Loohorst. Het (noord)westen van het plangebied sluit aan op Revelhorst II, de tweede fase van het gefaseerd aangelegde regionale bedrijventerrein.

Zutphen is strategisch gelegen in de regio Stedendriehoek, waar bovendien de steden Apeldoorn en Deventer deel van uitmaken. De verbindingen over het spoor, water en weg maken Zutphen tot een prima vestigingslocatie voor bedrijven. Revelhorst is het jongste bedrijventerrein van Zutphen en vormt de zuidelijke entree van de stad.

Revelhorst heeft een bovenlokaal karakter en kent een gedifferentieerd profiel aan grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Revelhorst IV heeft een uitgeefbaar oppervlak van circa 13 hectare en biedt ruimte aan bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 3.2 (of vergelijkbaar). De kavelgrootte kan vanwege de globale en flexibele opzet van het bestemmingsplan geheel op de wensen van de klant worden afgestemd.
De eerste kavel is verkocht, en het bedrijventerrein is inmiddels bouwrijp gemaakt.

Meer gedetailleerde informatie over de planontwikkeling is te vinden op www.revelhorst4.nl Op de website kunt u ook belangrijke bestanden downloaden als het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Aanvullende informatie verschaffen wij u uiteraard ook graag op maat in een persoonlijk gesprek. Wacht niet te lang tot een ander met uw kavel aan de loop gaat: zet nu uw volgende stap op bedrijventerrein Revelhorst IV.

verkopend makelaar :

ten Hag Bedrijfsmakelaars
Spittaalstraat 93
7201 EC  ZUTPHEN
Postbus 4048
7200 BA  ZUTPHEN

Business units

Laatste nieuws

Realisatie bedrijventerrein De Elsmoat, Enter

Bedrijventerrein De Elsmoat in Enter – gelegen pal aan de A1 – wordt met circa 12 ha uitgebreid door de Timmerhuis Groep. > Lees meer

Lees meer

Steeds meer opdrachtgevers gaan voor totaalaanpak.

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor  totaalaanpak.

ontdek meer