Realisatie Stadsbeek fase II te Enschede

Timmerhuis Weg- en Waterbouw is van start gegaan met de realisatie van de Stadsbeek Fase II in Enschede.

De gestelde keerwanden
Plaatsen put

Het leveren en stellen van de keerwanden.

 

Het betreft het weer zichtbaar maken van de -in de vorige eeuw- ‘verstopte’ stadsbeek. Het tracé door de wijk Stadsveld wordt in gedeelten aangelegd, één van deze gedeelten is het Pinkeltjesplein. Ieder deel duurt drie tot vijf weken. Het eerste deel start in mei 2019 en de planning is dat het werk in oktober van het zelfde jaar wordt afgerond.

Sfeerimpressie eindresultaat

 

 

 

 

 

De beek zal worden aangelegd zoals deze vroeger ook ongeveer liep.

Dit project bestaat uit onderstaande drie maatregelen om de waterproblemen in één keer goed aan te pakken:

  • we leggen drainageleidingen aan om de grondwaterstand te verlagen
  • we leggen een beek aan, die het regenwater en drainagewater afvoert
  • we zorgen voor bergingsplekken waar het regenwater langer wordt vastgehouden.

Timmerhuis Weg- en Waterbouw werkt naast de gemeente Enschede in dit project samen met waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, woningcorporaties en bewoners.

De gestelde keerwanden.
Het stellen van de keerwanden.

 

 

Steeds meer opdrachtgevers gaan voor totaalaanpak.

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor  totaalaanpak.

ontdek meer

Business units

Laatste nieuws

Realisatie bedrijventerrein De Elsmoat, Enter

Bedrijventerrein De Elsmoat in Enter – gelegen pal aan de A1 – wordt met circa 12 ha uitgebreid door de Timmerhuis Groep. > Lees meer

Lees meer