Zegge VI Raalte

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

De Zegge VI is een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Zegge. Het plangebied van het bedrijventerrein De Zegge VI ligt aan de zuidoostkant van de kern Raalte. De Zegge VI wordt aan de westzijde begrensd door het bestaande bedrijventerrein De Zegge. Aan de noord- en oostkant van het plangebied vormt het bestaande buitengebied van Raalte de grens. De Heesweg is de zuidgrens van de tweede fase van De Zegge VI. De totale oppervlakte van De Zegge VI (inclusief fase 2) bedraagt 14 hectare netto uitgeefbaar terrein.

De uitgifte van de kavels is in de loop van 2006 gestart en is voorspoedig verlopen. Inmiddels zijn bijna alle kavels verkocht. De reeds uitgegeven kavels van de eerste fase van De Zegge VI zijn overwegend (circa 80%) afgenomen door bedrijven uit de kern Raalte. De overige bedrijven komen voor een groot gedeelte uit het overige deel van de gemeente. De gevestigde bedrijven behoren hoofdzakelijk tot het midden- en kleinbedrijf, uit zeer uiteenlopende branches. De kavels die op De Zegge VI tot nu toe zijn uitgegeven, zijn kleine tot middelgrote kavels, grotendeels variërend van 1.000 m2 tot 6.000 m2, waarbij de gemiddelde kavelgrootte circa 3.000 m2 bedraagt.

De voorspoedige uitgifte van de eerste fase van De Zegge VI is reden geweest om invulling te geven aan de uitwerking van de tweede fase. Op dit moment wordt door middel van een uitwerkingsplan en bijbehorend wijzigingsplan hier invulling aan gegeven. De verwachting is omstreeks het derde kwartaal 2011 in de verkoop te gaan. De totale oppervlakte netto bedrijventerrein voor fase 2 bedraagt 2,2 hectare, in de vorm van kleine en middelgrote kavels.

Uw makelaar is www.hannink.nl

Neem contact op

Laatste nieuws

Realisatie bedrijventerrein De Elsmoat, Enter

Bedrijventerrein De Elsmoat in Enter – gelegen pal aan de A1 – wordt met circa 12 ha uitgebreid door de Timmerhuis Groep. > Lees meer

Lees meer

Business units

Steeds meer opdrachtgevers gaan voor totaalaanpak.

In de afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer opdrachtgevers kiezen voor  totaalaanpak.

ontdek meer