Diensten

IMG_3157Op locaties waar de bodem ernstig vervuild blijkt, zorgt Timmerhuis Sloop & Milieu voor  efficiënte bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij gaat het om het indammen van risico’s van bodemverontreiniging. Dit gebeurt veelal door het afgraven en wegvoeren van de verontreinigde grond en/of slib. Het kan ook zijn dat alleen het isoleren van de verontreiniging al voldoende is. Wij zijn voornamelijk actief voor aannemers, projectontwikkelaars, gemeenten en woningbouwverenigingen. Daarnaast zijn wij ook particulieren graag van dienst.

Door de inzet van effectieve saneringstechnieken en een slagvaardige planning kunnen wij snel een goed eindresultaat leveren en blijven de kosten beperkt. Onze totaalaanpak is gefundeerd op ervaring en know-how. Door onze flexibele organisatie en klantgerichte werkwijze kunnen we alert inspelen op uw specifieke belangen. Snel, milieuvriendelijk en voordelig, omdat uw bedrijfsactiviteiten op locatie zo minimaal mogelijk worden verstoord. Indien de verontreinigde grond moet worden afgegraven en vervangen, kan onze businessunit Timmerhuis Zandwinning het nieuwe zand in no-time bezorgen. Want ook het nakomen van strikte levertijden maakt een doorslaggevend onderdeel uit van onze service.

Timmerhuis Sloop & Milieu B.V.
Bedrijfsweg 5
7671 EG Vriezenveen

contact