Totaalaanpak

Vaak gaat het niet alleen om sloop, maar ook om sanering van (licht) vervuilde grond. Timmerhuis Sloop & Milieu kan uw totale sloop- en milieutraject uit handen nemen. Opdrachtgevers leggen het hele traject graag bij één partij neer, met één contactpersoon die de voortgang bewaakt. Dat houdt in dat we de vereiste vergunningen aanvragen, alle materialen volgens de wettelijke milieurichtlijnen afvoeren en het project desgewenst bouwrijp opleveren. U weet op elk moment waar u aan toe bent en wat de stand van zaken is.

Timmerhuis Sloop & Milieu B.V.
Bedrijfsweg 5
7671 EG Vriezenveen

contact