Algemeen

wwTimmerhuis Weg- & Waterbouw vormt letterlijk de basis voor het bouw- en woonrijp maken van inbreidings- en uitbreidingslocaties. Daarbij verzorgen wij het complete traject. Van civieltechnische grond-, riolerings- en bestratingswerkzaamheden, revitalisering- en herinrichtingsprojecten, land- en waterbodemsaneringen tot zandleveranties en de aanleg van infrastructurele betonwerken, zoals bruggen en stuwen. In alle gevallen vormt duurzaam bouwen het uitgangspunt van ons handelen.

Neem contact op

Timmerhuis Weg- & Waterbouw B.V.
Bedrijfsweg 5
7671 EG Vriezenveen

Contact